Sadie Family Wines - mixed case

Sadie Family Wines - mixed case

1 x Columella 2017 - (98 points - Tim Atkin Report 2019)
1 x Palladius 2017 - (96 points - Tim Atkin Report 2019)
1 x Skerpioen 2018 - (97 points - Tim Atkin Report 2019)
1 x Soldaat 2018
1 x Treinspoor 2018 - (96 points - Tim Atkin Report 2019)
1 x Pofadder 2018